Er det lovligt at fiske ål i Danmark?

Author:

Published:

Hvad er bøden for at fiske ulovligt i Danmark?

Affiliate Disclaimer

Som affiliate kan vi tjene en kommission fra kvalificerende køb. Vi får provision for køb foretaget gennem links på denne hjemmeside fra Amazon og andre tredjeparter.

Hvis du er en ivrig fisker eller bare ønsker at prøve det, er det vigtigt at kende reglerne og forskrifterne omkring fiskeri i Danmark – især når det kommer til ålefiskeri. Ål er en naturlig ressource, der er under pres, og det er derfor vigtigt at respektere de gældende regler, når man fisker efter dem.

I denne artikel vil vi give dig en omfattende guide til lovgivningen og reguleringen af ålefiskeri i Danmark, så du kan fiske med både viden og tillid.

Hovedpunkter:

 • Regler og forskrifter omkring ålefiskeri i Danmark er vigtige at kende, inden man går i gang med at fiske.
 • Forskellige love og regler regulerer fangst af ål i Danmark, såsom fangstregler, fredningsbestemmelser og fiskekvoter.

Lovgivning om ålefiskeri i Danmark

Ålefiskeri i Danmark er reguleret af flere love og regler for at beskytte bestanden af denne truede art og sikre en bæredygtig praksis. Fangst af ål i Danmark er underlagt fangstregler, fredningsbestemmelser og en fiskekvote.

Fangstreglerne for ål i Danmark fastlægger bl.a. en mindstemål for størrelsen af fangsten, så den ikke er for lille. Derudover er der restriktioner på fiskeriets omfang, da alt ålefiskeri i danske farvande skal foregå på en bæredygtig måde.

Der findes også visse beskyttede områder i Danmark, hvor fiskeri efter ål er forbudt for at beskytte ynglevandene. Fredningsbestemmelserne for ål i Danmark fastsætter regler for, hvornår og hvor længe ålene skal have fred, så de kan formere sig i fred og sikres en bæredygtig bestand.

Fangstregler for ål i Danmark:Fredningsbestemmelser for ål i Danmark:
– Mindstemål på 35 cm– Fredning i 3 måneder om året (1. november til 31. januar)
– Maksimalt kvantum på 15 kg ål pr. person pr. dag– Visse beskyttede områder, hvor fiskeri er forbudt
– Fangstredskaber skal være bæredygtige (fx åleruser og ålepotter)– Krav om indberetning af fangst til myndighederne

Det er vigtigt at følge alle love og regler for at beskytte ålbestanden. Overtrædelser kan føre til bøder og straf, herunder inddragelse af fiskeudstyr og potentielt frakendelse af fiskekortet.

Fiskekvote for ål i Danmark

Fiskekvoter er fastsatte mængder af fisk, som kan fanges i en bestemt periode. I Danmark er der fastsat en fiskekvote for ål, for at sikre en bæredygtig og ansvarlig fiskeri. Fiskekvoten for ål i Danmark er fastsat til 30 tons, og er gældende fra 1. januar til 31. december hvert år. Dette gælder for både erhvervsfiskere og lystfiskere.

For at fiske ål i Danmark skal man være opmærksom på de specifikke fangstregler. Reglerne fastsætter f.eks. krav til minimumsstørrelse og fangstmetoder. Det er vigtigt at følge reglerne for at sikre, at de sårbare ålbestande bevares. Der er også visse områder, hvor fiskeri efter ål er forbudt, såsom i åer med ålegræs, kystnære områder og visse søer og fjorde.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at reglerne for ålefiskeri kan ændre sig over tid. Reglerne bliver løbende justeret for at sikre en bæredygtig og ansvarlig fiskeri. Derfor er det vigtigt at holde sig opdateret på de seneste regler og forskrifter, inden man går i gang med at fiske ål i Danmark.

Fiske tilladelser i Danmark

For at fiske ål i Danmark er det nødvendigt at have en gyldig tilladelse. Der er forskellige typer tilladelser til rådighed, som varierer i pris og gyldighedsperiode.

Den mest almindelige tilladelse er en sportfisketilladelse, som er tilgængelig for både danskere og udenlandske statsborgere. Tilladelsen kan købes online eller ved at besøge en af de lokale forhandlere. Prisen for en sportfisketilladelse varierer afhængigt af gyldighedsperioden.

Der er også specifikke tilladelser, der kræves for kommercielt ålefiskeri, der udstedes af NaturErhvervstyrelsen. Disse tilladelser er kun tilgængelige for personer med specifikke kvalifikationer og erfaring inden for fiskeriindustrien.

Uanset hvilken type tilladelse der er nødvendig, er det vigtigt at overholde reglerne og begrænsningerne for ålefiskeri i Danmark for at undgå bøder og andre sanktioner.

Håndhævelse af ålefiskeri i Danmark

Eftersom ålbestanden i Danmark er truet, er det vigtigt at overholde forskrifterne for ålefiskeri i Danmark. Myndighederne har til opgave at overvåge og håndhæve fiskerilovgivningen for at sikre en bæredygtig udnyttelse af bestanden.

Der er forskellige regler og forskrifter, som skal overholdes, bl.a.:

 • Fangst af ål i visse perioder er forbudt
 • Fiskeri er kun tilladt med bestemte redskaber og teknikker
 • Visse områder er fredede og må ikke fiskes i

Hvis man bryder reglerne, kan man risikere at få bøder eller endda straffes retligt.

Derudover er der også frivillige aftaler mellem fiskere og myndigheder om at begrænse mængden af fanget ål. Disse aftaler hjælper med at sikre en bæredygtig fremtid for ålebestanden i Danmark.

Beskyttelse af ålebestanden i Danmark

Der er flere organisationer, der arbejder på at beskytte og bevare ålebestanden i Danmark. Bl.a. Miljø- og Fødevareministeriet og DTU Aqua. Disse organisationer har til opgave at overvåge ålebestanden og sørge for, at fiskeriet foregår på en bæredygtig måde.

Derudover arbejder de også på at øge bevidstheden om truslen mod ålebestanden og informere om, hvordan man kan bidrage til at bevare bestanden.

Tips til lovligt ålefiskeri

Når du fisker efter ål i Danmark, er det vigtigt at følge de gældende regler og forskrifter for at beskytte ålbestanden og opretholde bæredygtig fiskeri. Her er nogle tips til at hjælpe dig med at fiske lovligt:

Få en fisketilladelse

Før du begynder at fiske efter ål, skal du sørge for at have en gyldig fisketilladelse fra en af de godkendte myndigheder i Danmark. Du kan ansøge om en tilladelse online eller på en fiskerilicensudstedende butik. Vær sikker på, at du har tilladelsen med dig, mens du fisker.

Følg fangstreglerne

Følg de gældende regler for fangst af ål, som inkluderer størrelsesbegrænsninger og fangstperioder. For eksempel, i perioden fra den 1. september til den 31. januar, er det forbudt at fange glasaal. Den mindste størrelse for fangst af ål er 35 centimeter. Husk også at respektere fredede områder og ikke at fiske i eller tæt på disse områder.

Brug det rigtige udstyr

Brug passende fiskeudstyr, når du fisker efter ål. Brug agn og kroge i overensstemmelse med reglerne, og brug anbefalede teknikker for at minimere risikoen for at skade eller dræbe ålene. Undgå at bruge ulovlige redskaber som f.eks. elektrofiskeri eller andre ikke tilladte teknikker.

Vær opmærksom på miljøet

Fisk ansvarligt og undgå at efterlade affald eller andre forureninger i området, når du fisker. Vær opmærksom på de omkringliggende naturressourcer og respekter naturen ved at undgå at skade andre dyreliv.

Følger du disse tips, vil du have en mere succesfuld og bæredygtig oplevelse, når du fisker efter ål i Danmark. Husk altid at holde dig opdateret med de nyeste regler og forskrifter for at sikre, at du fisker lovligt.

Tips til lovligt ålefiskeri

Hvis du ønsker at fiske ål i Danmark, er det vigtigt at være opmærksom på de relevante regler og bestemmelser. Her er nogle tips til at hjælpe dig med at fiske ål lovligt:

Vælg det rigtige udstyr

For at fiske ål på en bæredygtig og lovlig måde, er det vigtigt at vælge det rette udstyr. Brug kun godkendte fiskegrej og undgå at bruge fiskeudstyr, der kan skade ål eller deres levesteder.

Vælg de rigtige fiskepladser

Det er afgørende at vælge de rigtige fiskepladser for at øge dine chancer for at fange ål lovligt. Tjek med lokale myndigheder eller fiskeorganisationer for at få oplysninger om de bedste steder at fiske i dit område.

Følg størrelses- og kvotegrænser

For at fiske ål lovligt i Danmark skal du overholde størrelsesgrænser og kvoter. Vær opmærksom på de aktuelle regler for størrelsesgrænser og fiskekvoter, og sørg for at overholde dem nøje.

Vær ansvarlig

For at beskytte ålbestande og sikre bæredygtig fiskeri, skal du være ansvarlig i din adfærd. Fjern altid alt affald, efterlad ikke fiskegrej i vandet, og undgå at forstyrre ålens naturlige levesteder.

Konklusion

At fiske ål i Danmark er en populær hobby, men det er vigtigt at overholde de relevante regler og bestemmelser. Ved at vælge det rigtige udstyr, de rigtige fiskepladser og overholde størrelses- og kvotegrænser, kan du fiske lovligt og samtidig beskytte ålbestanden. Vær ansvarlig og praktiser bæredygtigt fiskeri, så alle kan nyde godt af denne smukke fiskeart i mange år fremover.

FAQ

Q: Er det lovligt at fiske ål i Danmark?

A: Ja, det er lovligt at fiske ål i Danmark, men der er regler og bestemmelser, der skal overholdes.

Q: Hvilke regler gælder for ålefiskeri i Danmark?

A: Reglerne for ålefiskeri i Danmark omfatter fangstregler, fredningsbestemmelser, og størrelsesbegrænsninger for det tilladte fangst.

Q: Hvad er fiskekvoten for ål i Danmark?

A: Fiskekvoten for ål i Danmark varierer og fastsættes af myndighederne. Det er vigtigt at være opdateret om de aktuelle fiskekvoter.

Q: Hvordan får jeg tilladelse til at fiske ål i Danmark?

A: For at fiske ål i Danmark kræves der en fiske tilladelse. Du kan få flere oplysninger om ansøgningsprocessen og betingelserne for tilladelsen fra de relevante myndigheder.

Q: Hvordan håndhæves ålefiskeri-reglerne i Danmark?

A: Ålefiskeri-reglerne i Danmark bliver håndhævet af myndighederne, der overvåger og sikrer overholdelse af reglerne. Der er straffe for overtrædelse af reglerne.

Q: Har du nogle tips til lovligt ålefiskeri?

A: Nogle tips til lovligt ålefiskeri inkluderer at kende de aktuelle regler og bestemmelser, at fiske på tilladte tidspunkter og steder samt at fiske på en bæredygtig måde for at bevare ålens bestand.

Om Forfatteren

Seneste Artikler

 • Kan Pindsvin Tåle Mælk?

  Kan Pindsvin Tåle Mælk?

  Har du nogensinde undret dig over, om du kan gøre en god gerning for de pindsvin, der besøger din have, ved at efterlade lidt mælk til dem? Denne velmenende handling er faktisk mere skadelig end gavnlig. Skønt pindsvin og mælk traditionelt er blevet forbundet med hinanden, så er det vigtigt at forstå, at kan pindsvin…

  Læs Mere

 • Kan pindsvin tåle kattemad?

  Kan pindsvin tåle kattemad?

  Som haveejer, er det ikke ualmindeligt at støde på et nysgerrigt pindsvin, der udforsker din have i skumringen. Og du har måske undret dig over, kan pindsvin tåle kattemad? Svaret er ja, pindsvin kan godt tåle visse typer kattemad som en del af deres kost. Efter en lang vintersøvn er ferskvand især vigtigt for disse…

  Læs Mere

 • Kan pindsvin tåle havregryn?

  Kan pindsvin tåle havregryn?

  Har du nogensinde undret dig over, hvad du trygt kan fodre dit pindsvin med? Det er et almindeligt spørgsmål mange stiller sig selv – kan pindsvin tåle havregryn? Trods den populære tro, er havregryn ikke ideelt for din piggede vens kost. I dette indlæg vil vi dykke ned i, hvilken pindsvin kost der er bedst,…

  Læs Mere