Findes der ræve i Danmark? – Fakta og information om ræve i Danmark

Author:

Published:

Affiliate Disclaimer

Som affiliate kan vi tjene en kommission fra kvalificerende køb. Vi får provision for køb foretaget gennem links på denne hjemmeside fra Amazon og andre tredjeparter.

Rævens Generelle Information

Rævens Kendetegn

Ræven er et pattedyr, der hører til hundefamilien. Den er kendt for sit trekantede ansigt, spidse snude, den røde farve og den lange, buskede hale, som oftest er hvid i spidsen. En hanræv vejer omkring 8 kg, men enkelte ræve kan opnå en vægt på 12 kg. Rævens pelsfarve varierer fra lys orangebrun til mørkerød, brun eller grålig og til næsten sort. Helt hvide ræve (albinoræve) forekommer også. Ræven er som regel hvid ved snuden, på halsen og bugen, og mange ræve har en hvid halespids. Den er sort på bagsiden af ørerne, og dens øjne er skråtstillede.

Rævens Udbredelse i Danmark

I Danmark findes arten rød ræv (Vulpes vulpes), der hører til de ægte ræve. Ræven er et af de mest almindelige rovpattedyr i Danmark og lever i mange forskellige levesteder, såsom skove, marker og byområder. Ræven er udbredt over hele landet, og den kan findes i alle landsdele, dog med størst tæthed i Jylland.

Rævens Bestand i Danmark

Ræven er ikke truet i Danmark, men der er set en lille tilbagegang i bestanden siden 2007 på omkring 10 procent ifølge rødlisten fra 2019. De fleste ræve bliver normalt højst 10 år gamle. Og som følge af jagt er 80 procent af den danske bestand af ræve faktisk under to år gamle.

Det var lidt om rævens generelle information, dens kendtegen, udbredelse og bestand i Danmark.

Rævens Fysiske Egenskaber

Rævens Hale

Ræven er kendt for sin buskede hale, som er en af dens mest karakteristiske træk. Halen bruges til at kommunikere med andre ræve og kan også bruges til at holde varmen om vinteren. Halen er normalt længere end kroppen og har en spids ende. Nogle ræve har også lyse spidser på halen.

Rævens Pels

Rævens pelsfarve varierer fra lys orangebrun til mørkerød, brun eller grålig og til næsten sort. Helt hvide ræve (albinoræve) forekommer også. Ræven er som regel hvid ved snuden, på halsen og bugen, og mange ræve har en hvid halespids. Pelsen er tæt og blød og er designet til at holde ræven varm om vinteren. Polarræven og sølvræven er kendt for deres særligt smukke pelse.

Rævens Vægt

Rævens vægt varierer afhængigt af arten. Ræve varierer i størrelse fra den 35 cm lange ørkenræv til den 100 cm lange småørede ræv. Vægten kan variere fra 1 kg til op til 10 kg. De fleste ræve i Danmark vejer omkring 5 kg.

Rævens fysiske egenskaber er en vigtig del af dens overlevelse i naturen. Rævens buskede hale og spidse snude er designet til at hjælpe den med at kommunikere med andre ræve og finde mad. Rævens farvevariation og pels er også vigtige træk, der hjælper den med at overleve i forskellige miljøer og klimaer.

Rævens Føde og Jagt

Rævens Føde

Ræven er en generalistprædator og kan leve af mange forskellige slags føde. Ræve spiser primært smågnavere som mus og andre gnavere, men de kan også tage kaniner, høns, fugleæg, frugt, bær, nyttedyr, rotter og andre smådyr. Ræven er også kendt for at spise ådsler og er derfor ofte at finde i nærheden af veje og i byområder.

Rævens Jagtmetoder

Ræven er en dygtig jæger og bruger forskellige jagtmetoder afhængigt af byttedyret. Ræven kan bruge sin skarpe hørelse og lugtesans til at finde byttet og kan også bruge sin hurtighed og smidighed til at fange byttet. Ræven kan også grave efter byttet og er kendt for at tage æg fra fuglereder.

Rævens jagt på rådyr er en særlig udfordring, da rådyrene er store og hurtige. Ræven vil normalt forsøge at overraske rådyret og angribe det fra siden eller bagfra. Ræven vil også bruge sin smidighed og hurtighed til at undgå rådyrets angreb.

Alt i alt er ræven en dygtig og alsidig jæger, der kan tilpasse sig forskellige miljøer og byttedyr.

Rævens Reproduktion

Rævens Parring

Parringen af ræve kan forekomme fra december til februar måned, hvor hannen og hunnen finder sammen. Ræve er monogame dyr og parrer sig typisk kun med en partner i løbet af parringstiden. Hannen vil følge hunnen tæt og beskytte hende under drægtighedsperioden.

Rævens Kuld

Rævens kuld kan bestå af op til 12 hvalpe, men typisk er der mellem 4 og 6 hvalpe i et kuld. Fødslen sker typisk i april eller maj måned, efter en drægtighedsperiode på ca. 50-55 dage. Hunnen vil typisk føde i en hule eller i et hul i jorden, hvor hun vil beskytte sine hvalpe mod fare.

Hvalpe

Rævehvalpe er født blinde og døve og vil være afhængige af moderens mælk i de første uger af deres liv. Efter ca. 3 uger vil hvalpene begynde at åbne øjnene og ørerne og vil gradvist blive mere aktive og uafhængige. Hannen vil stadig beskytte hunnen og hendes hvalpe i denne periode.

Det er vigtigt at bemærke, at hunnen kun vil have et kuld om året, og at der kan være variationer i antallet af hvalpe i hvert kuld. Ræven er en vigtig del af Danmarks natur og bør respekteres og beskyttes.

Rævens Bolig og Levevis

Rævens Grav

Ræven graver normalt sin egen grav, som den bruger som ly for regn og sne. Graven er typisk placeret i en skråning eller i et område med løs jord. Rævens grav kan også bruges som en yngleplads, hvor den føder sine hvalpe i foråret. Graven er normalt ikke mere end 1 meter dyb og har en indgang, der er omkring 30 cm bred.

Rævens Levevis

Ræven er et af de mest almindelige rovpattedyr i Danmark og lever både i naturen og i byerne. Den er kendt for sin smukke røde eller grålige pels, der varierer i farve fra lys orangebrun til næsten sort. Ræven er som regel hvid ved snuden, på halsen og bugen, og mange ræve har en hvid halespids.

Ræven er en natdyr, der er mest aktiv om natten og i skumringen. Den er en opportunistisk jæger og spiser alt fra mus og kaniner til bær og frugt. Om efteråret spiser ræven gerne bær og frugt for at tage på i vægt inden vinteren.

Ræven er også kendt for sin intelligens og tilpasningsevne. Den kan tilpasse sig forskellige miljøer og har lært at leve side om side med mennesker i byerne.

Det er vigtigt at bemærke, at ræven er et beskyttet dyr i Danmark og kun kan jages under visse betingelser og med tilladelse fra myndighederne. Rævens bestand er også påvirket af intensiv jagt og andre faktorer, såsom tab af levesteder og fødegrundlag.

Rævens Interaktion med Mennesker og Miljø

Rævens Sygdomme

Ræven kan lide af forskellige sygdomme, som kan have indflydelse på dens sundhed og overlevelse. En af de mest udbredte sygdomme blandt ræve i Danmark er ræveskab, som er en smitsom hudsygdom, der kan føre til alvorlige helbredsproblemer og død. Det er vigtigt at holde øje med tegn på ræveskab, såsom hårtab og kløe, og kontakte en dyrlæge, hvis man ser en syg ræv.

Rævens Interaktion med Mennesker

Ræven er et af de mest almindelige rovpattedyr i Danmark og lever stort set overalt i landet. Ræven er normalt bange for mennesker og vil typisk undgå kontakt. Dog kan ræven nogle gange blive tiltrukket af husholdningsaffald og andet spiseligt, som mennesker smider ud. Det er vigtigt at undgå at fodre rævene, da det kan føre til, at de mister deres naturlige evne til at finde mad og bliver afhængige af mennesker.

Rævens Indflydelse på Miljøet

Ræven har en vigtig rolle i økosystemet, da den hjælper med at kontrollere bestanden af skadedyr og insekter. Ræven spiser også ådsler og hjælper med at holde naturen ren og sund. Dog kan ræven også have en negativ indflydelse på miljøet, hvis den bliver for tæt på mennesker og begynder at skabe problemer. Ræven kan for eksempel skade hønsehold og andre husdyr, og den kan også blive trafikdræbt, hvilket kan være farligt for både ræven og bilisterne.

Alt i alt er ræven en vigtig del af Danmarks natur, og det er vigtigt at respektere dens plads i økosystemet. Det er også vigtigt at tage hensyn til rævens sundhed og trivsel, og at undgå at skabe problemer for både ræven og menneskerne.

Rævens Regulering og Beskyttelse

Rævens Regulering

Ræven er et rovpattedyr, der er kendt for at forårsage skader på landbrugsafgrøder og husdyr. Derfor er der i Danmark en regulering af ræven, der tillader jagt på ræve i visse perioder af året.

Jagttiden for ræv er fra den 1. oktober til den 31. januar, og den kan jages både i skov og på åbne marker. Der er også mulighed for at regulere rævebestanden ved gravjagt, hvor man kan jage ræve i deres huler. Det er dog vigtigt at bemærke, at gravjagt kun er tilladt med tilladelse fra Naturstyrelsen.

Beskyttelse af Ræven

Selvom der er en regulering af ræven, er den stadig en beskyttet dyreart i Danmark. Det betyder, at der er visse regler og begrænsninger for, hvordan man kan regulere rævebestanden.

Det er for eksempel ikke tilladt at skyde rævehvalpe foran graven uden tilladelse fra Naturstyrelsen. Derudover er der også regler for, hvilken type våben der må bruges til rævejagt, og hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver bidt af en ræv.

Det er også vigtigt at bemærke, at ræven kan være en smittebærer af bændelorm og andre sygdomme. Derfor er det vigtigt at tage forholdsregler, når man håndterer ræve, og at kontakte en dyrlæge, hvis man bliver bidt eller på anden måde kommer i kontakt med en ræv.

Alt i alt er det vigtigt at regulere rævebestanden i Danmark, men det er også vigtigt at beskytte denne smukke og fascinerende dyreart.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange ræve findes der i Danmark?

Ifølge Rødlisten fra 2019 er rævebestanden i Danmark ikke truet, men der er set en lille tilbagegang på omkring 10 procent siden 2007. Der er ingen præcis tælling af antallet af ræve i Danmark, men det vurderes, at der er et sted mellem 10.000 og 15.000 ræve i landet.

Hvordan kan man se en ræv i Danmark?

Ræve er mest aktive om natten og skumrerne, men det er muligt at se dem i dagtimerne også. De kan ofte ses i skovområder, parker og grønne områder i byerne. Ræven er kendt for sin karakteristiske røde pels og hvide halespids.

Er ræve farlige for mennesker?

Ræve er normalt ikke farlige for mennesker og vil som regel undgå kontakt med os. Hvis man ser en ræv, skal man respektere dens naturlige adfærd og holde en passende afstand. Det er dog vigtigt at huske på, at ræve kan have rabies, og man bør undgå at røre ved dem.

Hvad spiser ræve i Danmark?

Ræve er altædende og spiser både dyrisk og plantebaseret føde. De spiser mus, harer, kaniner, rådyr, fugle, fugleæg, insekter, frugt, ådsler og husholdningsaffald.

Hvor længe lever en ræv i Danmark?

Ræve lever normalt op til 10 år i naturen, men de fleste bliver kun omkring 2 år gamle på grund af jagt.

Hvor mange unger får en ræv i Danmark?

Rævehunnen føder normalt et kuld på 4-8 hvalpe efter en drægtighedsperiode på omkring 53 dage.

Om Forfatteren

Seneste Artikler

 • Kan Pindsvin Tåle Mælk?

  Kan Pindsvin Tåle Mælk?

  Har du nogensinde undret dig over, om du kan gøre en god gerning for de pindsvin, der besøger din have, ved at efterlade lidt mælk til dem? Denne velmenende handling er faktisk mere skadelig end gavnlig. Skønt pindsvin og mælk traditionelt er blevet forbundet med hinanden, så er det vigtigt at forstå, at kan pindsvin…

  Læs Mere

 • Kan pindsvin tåle kattemad?

  Kan pindsvin tåle kattemad?

  Som haveejer, er det ikke ualmindeligt at støde på et nysgerrigt pindsvin, der udforsker din have i skumringen. Og du har måske undret dig over, kan pindsvin tåle kattemad? Svaret er ja, pindsvin kan godt tåle visse typer kattemad som en del af deres kost. Efter en lang vintersøvn er ferskvand især vigtigt for disse…

  Læs Mere

 • Kan pindsvin tåle havregryn?

  Kan pindsvin tåle havregryn?

  Har du nogensinde undret dig over, hvad du trygt kan fodre dit pindsvin med? Det er et almindeligt spørgsmål mange stiller sig selv – kan pindsvin tåle havregryn? Trods den populære tro, er havregryn ikke ideelt for din piggede vens kost. I dette indlæg vil vi dykke ned i, hvilken pindsvin kost der er bedst,…

  Læs Mere