Forskel på dådyr og sika: Kender du skelnen?

Author:

Published:

Affiliate Disclaimer

Som affiliate kan vi tjene en kommission fra kvalificerende køb. Vi får provision for køb foretaget gennem links på denne hjemmeside fra Amazon og andre tredjeparter.

Generelle karakteristika

I din udforskning af forskellen mellem dådyr og sika, vil du bemærke, at deres fysiske karakteristika er distinkte. Lad os kigge nærmere på deres størrelse, vægt og pelsmønstre.

Størrelse og vægt

Dådyret er kendt for at have en kropslængde der spænder fra 130 til 160 cm og en skulderhøjde på omkring 85 til 110 cm. Voksne dådyr vejer typisk mellem 30 til 100 kg. I kontrast hertil måler sikaen ofte fra 95 til 125 cm i kropslængde og har en skulderhøjde på mellem 50 og 95 cm, hvilket gør den betydeligt mindre. Vægten for en sika ligger som regel på ca. 27 til 50 kg.

Pels og farvemarkeringer

 • Dådyr: Pelsen kan variere afhængigt af årstiden, med en rødbrun farve om sommeren og mere gråbrun nuance om vinteren. Dådyr har kendetegnende hvide prikker på ryggen, som kan være synlige hele året, men er mest fremtrædende i sommermånederne.

 • Sikahjort: Sikahjorten skifter også pels efter sæsonen. Om sommeren manifesterer pelsen sig i rødbrune farver med hvide pletter, og om vinteren bliver den mørk og ofte ensfarvet. En karakteristik hos sikaen er også hvide spejle på bagpartiet.

Detaljerne i deres størrelse og vægt eller pels og farvemarkeringer kan hjælpe dig med at artsbestemme hjortene, når du observerer dem i naturen.

Naturlig udbredelse og levesteder

I Danmark er det en fascinerende oplevelse at udforske de forskellige habitater, som vores hjortearter kalder hjem. I særdeleshed er dådyrets og sika hjortens levesteder unikke og interessante at undersøge.

Dådyrets habitater

Dådyret (Dama dama) er en hjorteart, der har været i Danmark i mange århundreder. Selvom den ikke er naturligt indvandret, har arten tilpasset sig og trives i de danske landskaber. Du kan finde dådyr i varierede habitater, især i skovbryn, åbne skovområder og landbrugsland, hvor der er rigelig adgang til føde. Dådyr foretrækker områder med en god blanding af skov og åbent land, hvilket gør Danmarks blandede skove til ideelle habitater for dem. Læs mere om dåvildt i Danmark.

Sika hjortens levesteder

Sika hjorten (Cervus nippon), til gengæld, blev introduceret i Danmark i det 20. århundrede. Disse hjorte er primært at finde i afgrænsede områder, hvor der er tætte bevoksninger. Skove og vådområder er de foretrukne levesteder for sika hjorten, da de tilbyder beskyttelse samt adgang til en stabil fødekilde. Sikavildtets behov for tæt skov dækkes godt af de danske skove med deres rige undervegetation og beskyttende natur. Udforsk sikavildtets levesteder.

Adfærd og reproduktion

Når du observerer dådyr og sika i naturen, vil du bemærke adfærdsforskelle, især i parringssæsonen. Dådyret, med sin karakteristiske skønhed, har en parringspleje, der normalt finder sted i oktober. Under brunsten hører du måske dådyrhannen (bukken) brøle for at tiltrække hunnerne (dåerne) og afvise andre hanner.

I denne periode danner bukken et territorie, som han forsvarer mod konkurrenter. Derimod, selv om sika-hjorte også har en struktureret brunstperiode, som typisk sker fra september til oktober, foretrækker de tættere skovområder til deres hjortelege.

 • Dådyr

  • Parringssæson: Oktober
  • Yngletidspunkt: Maj-juni (efter ca. 210 dages drægtighed)
  • Antal killinger: Én, sjældent to
 • Sika

  • Parringssæson: September-oktober
  • Yngletidspunkt: Maj-juni til juli (drægtighedsperiode ligner dådyrets)
  • Antal killinger: Én, nogle gange to

Efter drægtighedsperioden får begge arter normalt én kalv. De er hurtigt på benene og følger kort efter fødslen deres mor. Både dådyr og sika er karakteriseret ved deres evne til at tilpasse sig forskellige miljøer, men de viser alligevel markante forskelle i deres sociale struktur og reproduktionsadfærd. Her kan du læse mere om hvordan du kan genkende Danmarks 4 hjortearter. Husk, at observation af disse smukke dyr i naturen skal gøres med respekt for deres levesteder og adfærdsmønstre.

Kost og fødeindtag

Når du ser nærmere på dådyr og sika, vil du bemærke, at deres kost er afgørende for deres tilpasning til de danske skove. Disse hjortearter spiser forskellige typer af føde, som varierer med årstiden.

Dådyr er kendte for at være mindre selektive i deres spisevaner. De har en varieret kost, som omfatter:

 • Blade fra løvtræer
 • Friske græsser
 • Nødder og bær i de koldere måneder
 • Om sommeren kan de også finde på at nyde frode vegetation i skovlysninger.

Sikahjorte, derimod, er lidt mere specifikke i deres fødevalg. Selvom der er ligheder mellem deres kost, vil du bemærke nogle forskelle:

 • De er tilbøjelige til at spise mere akvatisk vegetation
 • Ligesom dådyret spiser de også bark, men de kan være mere tilbøjelige til at vælge visse træsorter

Det er interessant at observere, hvordan disse dyr tilpasser sig for at optimere deres ressourceforbrug alt efter årstid og tilgængelighed. Ved at studere deres kost og fødeindtag, bliver det tydeligt, hvor godt de er indstillet på livet i den danske natur.

Forskelle i adfærd og kommunikation

Når du observerer dådyr og sika, vil du lægge mærke til nogle interessante adfærdsforskelle. Dådyr er almindeligvis mere sociale dyr og kan ofte ses i større grupper, især uden for parringssæsonen. Sika er derimod mere tilbagetrukne og ses ofte i mindre familiegrupper eller som enlige individer.

Dådyr:

 • Sociable: Samler sig i større grupper.
 • Kommunikativ: Bruger en række lyde til at kommunikere, herunder piben, hvilket er mest almindeligt under brunsten.

Sika:

 • Reserveret: Benytter mindre, mere intime gruppestrukturer.
 • Diskret: Deres kommunikation omfatter skarpe gøen, som kan være en advarsel om fare.

Ikke kun deres sociale struktur, men også måden de kommunikerer på, adskiller sig betydeligt. Både dådyr og sika har unikke stemmer, der anvendes til at udtrykke alt fra advarsler om farer til at samle deres grupper eller tiltrække partnere under brunsten. Hvis du er tålmodig og opmærksom, kan du endda blive i stand til at skelne mellem de enkelte dyrs kald baseret på situationen.

Disse detaljer i adfærd og kommunikation er en del af det, der gør observation af vilde hjortearter i Danmark så berigende. Ved at forstå disse forskelle, kan du få en mere nuanceret oplevelse, når du tilbringer tid i naturen. Husk at respektere dyrenes levesteder og bevare afstand, så de vilde arter kan fortsætte deres naturlige adfærdsmønstre.

Om Forfatteren

Seneste Artikler